Don't Just Wear White; Do Something - Kwesi Pratt Tells Bday Boy Charles Owusu